01 Сәуір 2020
1167

Объявления №14 от 31.03.2020г

Алдағы тендер туралы 31.03.2020 ж № 14 хабарландыру

 

Батыс Қазақстан облысының әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының ШЖҚ «Облыстық онкологиялық диспансері» МКК дәрілік заттарды сатып алуға тендер жариялайды.

Сатып алуға бөлінген сома – 8 100 000,00  теңге (сегіз миллион бір жүз мың тенге).

Тауарлардың толық тізбесі, көлемі мен нақты өзіндік ерекшелігі тендерлік құжаттамада көрсетілген.

Тауар мына-мекен жайға жеткізілуі керек – БҚО, Орал қаласы, Алматинская көшесі, 58 үй, Батыс Қазақстан облысының әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының ШЖҚ «Облыстық онкологиялық диспансері» МКК,

Талап етілетін жеткізу мерзімі – тапсырыс берушінің өтінімі бойынша бекітілген кестеге сәйкес 15 күнтізбелі күн ішінде 2020 жылда

Тендерге «Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралыҚазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы N 1729 Қаулысы. № 3-тарауында көрсетілген  біліктілік талаптарға сай келетін барлық әлеуетті өнім берушілерге сатып алуға қатысуға жол беріледі.

Тендерлік құжаттама пакетін хабарландыру бойынша осы сайттан алуға болады.

Тендерлік конверттер 2020 жылғы 20 сауір сағат 15:00-де келесі мекен-жай бойынша ашылады: Орал қаласы, Алматинская көшесі, 58 үй, 147 каб. Тендерлік өтінімдерді тапсырудың соңғы мерзімі - 2020 жылғы 20 сауір сағат 13.00-ге дейін.

Әлеуетті өнім берушілерге тендерлік тапсырыстар салынған конверттерді ашу кезінде қатысуына болады.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады: 8 (7112) 525034

 

Объявления №14 от 31.03.2020г о предстоящем тендере

 

ГКП ПХВ «Областной онкологический диспансер» Управления здравоохранения акимата  ЗКО объявляет о проведении тендера  на закуп лекарственных средств.

Выделенная сумма для закупа – 8 100 000,00 тенге (восемь миллионов сто тысяч тенге 00 тиын) Полный перечень закупаемых товаров, объемы, и подробная техническая спецификация указаны в тендерной документации.

Товар должен быть поставлен – ЗКО, г. Уральск, ул.Алматинская 58, ГКП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» УЗ акимата ЗКО.

Требуемый срок поставки –  В течение 15 календарных дней с мамента получения заявки от Заказчика, согласно утвержденного графика поставки товара в течение 2020.

      К тендеру  допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в главе №3  Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от "30" октября 2009 года № 1729 (Далее Правила) 

Пакет тендерной документации можно получить на данном сайте под объявлением.

Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 15.00 часов 20 апреля 2020 г. по следующему адресу: г. Уральск, ул. Алматинская 58, каб.147. Окончательный срок предоставления тендерных заявок до 13.00 часов 20 апреля 2020 года

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(7112)525034    

 

 

 

Приложение №1 к объявлению

                                                                                                 №14 от 31.03.2020 года

                                                                              Перечень закупаемых товаров

 

лота

Наименование

Техническая характеристика

ед.изм.

кол-во

цена за ед.

сумма

1

Марля

Медицинская х/б отбеленная плотность 30, ширина рулона 90 см,  в рулоне 1000 метров 100%

метр

90000

90

8 100 000,00